Noteikumi & nosacījumi

NOTEIKUMI

Pielikumi:
Atteikuma veidlapa
Mēbeļu ekspluatācijas noteikumi
Ārdurvju, logu un palodžu ekspluatācijas noteikumi

Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši un piekrītat turpmāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Paziņojumu par privātumu un Saistību atrunu, kā arī visiem citiem līgumiem attiecas turpmāk uzskaitītie jēdzieni. „Pircējs”, „jūs”, „jūsu” attiecas uz jums — personu, kura piekļūst šai tīmekļa vietnei un piekrīt Pārdevēja noteikumiem un nosacījumiem. „Pārdevējs”, „Mums”, „Mēs” „Mūs” attiecas uz mūsu Uzņēmumu SIA “Laimdotas”, Reģ. Nr. 46101007670, juridiskā adrese: Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321,„Puse”, „Puses” vai „Mēs” attiecas gan uz Pircēju, gan uz mums, taču vienlaikus var attiekties gan uz Pircēju, gan uz mums. Visi šie jēdzieni attiecas uz piedāvājumu, tā pieņemšanu un maksājuma veikšanas apsvēršanu, kas nepieciešams, lai mēs visatbilstīgākajā veidā sniegtu atbalstu Klientam, neatkarīgi, vai tas notiek noteikta ilguma formālu tikšanos veidā, vai kādiem citiem līdzekļiem, konkrētā nolūkā apmierināt Pircēja vajadzības saistībā ar Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem / produktiem saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas tiesību aktiem, kuri prevalē pār citiem tiesību aktiem. Jebkuri iepriekšminētie jēdzieni vai citi vārdi, kas ir izmantoti vienskaitlī, daudzskaitlī, lielajiem burtiem un / vai „viņš / viņa” vai „viņi” formas, ir savstarpēji aizvietojami, un tādējādi runa ir par vienu un to pašu.

Saistību atruna:

Paziņojums par autortiesībām

Jebkurš teksts, kas attiecas uz Uzņēmuma pakalpojumiem vai produktiem un arī viss šīs vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām un citām attiecīgām intelektuālā īpašuma tiesībām.

Saziņas iespējas

Mums ir vairākas e-pasta adreses, uz kurām jūs varat adresēt dažādus pieprasījumus vai jautājumus. Šo un citu kontaktinformāciju var atrast mūsu vietnē, noklikšķinot uz saites „Kontakti”, vai arī Uzņēmuma dokumentos, vai arī zvanot uz Uzņēmuma norādītajiem tālruņa numuriem. Uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikā, reģistrācijas numurs 46101007670, juridiskā adrese Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321.

Nepārvarama vara

Neviena no pusēm nav atbildīga pret otru pusi par pilnīgu vai daļēju nespēju pildīt šī Līguma saistības situācijā, kura nepakļaujas attiecīgās puses kontrolei, tostarp, bet ne tikai ir saistīta ar nepārvaramu varu, terorismu, karu, politiskiem nemieriem, masu nekārtībām, dumpi, sociāliem nemieriem, pilsonisku vai militāru darbību, sacelšanos, zemestrīcēm, plūdiem vai citiem līdzīgiem neparedzamiem notikumiem, kurus neviena no pusēm nevar kontrolēt un kuru rezultātā tiek izbeigts noslēgtais līgums vai vienošanās un kurus arī nevarēja saprātīgi prognozēt. Šādā gadījumā attiecīgā Puse, kuru skar šāda situācija, par to nekavējoties informē otru Pusi un pieliek visas iespējamās pūles, lai izpildītu šā Līguma noteikumus un nosacījumus.

Atteikšanās no tiesībām

Ja kāda Puse nespēj uzstāt uz jebkura šajā Līgumā minētā noteikuma izpildi, vai izmantot jebkuras no savām tiesībām, tiesiskās aizsardzības līdzekli vai šeit piedāvāto iespēju, tas nav uzskatāms par atteikšanos no tiesībām un nemazina ar šo Līgumu noteikto saistību izpildes pienākumu. Atteikšanās no kādām ar šā vai kāda cita Līguma noteikumos paredzētajām tiesībām nebūs spēkā, ja vien tas nav skaidri norādīts un to parakstījušas abas Puses.

Vispārīga informācija

Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē Eiropas Savienības tiesību akti. Piekļūstot šai tīmekļa vietnei un / vai izmantojot mūsu pakalpojumus, un / vai iegādājoties mūsu produktus, jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, un jebkuri strīdi, kas izriet no šādas piekļuves, ir ekskluzīvā Latvijas tiesas kompetencē. Ja kāds no šiem noteikumiem kāda iemesla dēļ nav spēkā vai nav izpildāms (tostarp, bet ne tikai, iepriekš minēto izņēmumu un ierobežojumu dēļ), tad attiecīgais spēkā neesošais vai neizpildāmais noteikums tiek izslēgs no šiem noteikumiem, un tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esību vai izpildāmību. Ja uzņēmums nespēj piemērot šajos Noteikumos un nosacījumos un Līgumā noteiktās prasības, vai arī neizmanto tiesības tos izbeigt, to neuzskata par atteikšanos no šiem noteikumiem, un tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu un Līguma vai jebkuras to daļas spēkā esamību, vai arī tiesības pēc tam piemērot katru un ikvienu to noteikumu. Šos noteikumus un nosacījumus negroza, nemaina un nepapildina, izņemot rakstveidā un, ja to paraksta attiecīgi pilnvarotie Uzņēmuma pārstāvji.

Informācija par produkta lietošanu

Šī produkta izmantošanas rezultāti dažādu iemeslu dēļ var atšķirties, un tāpēc netiek garantēti. Rūpīgi izlasiet visu informāciju, kas sniegta kopā ar produktu. Izmantojot šajā tīmekļa vietnē pārdodamo produktu, jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkurām juridiskām, medicīniskām vai finansiālām saistībām, kas jums var rasties, iegādājoties un lietojot šo produktu. Tādējādi šī produkta, vietnes un tajā izvietoto materiālu izmantošana ir uz jūsu paša/-as riska.

Paziņošana par izmaiņām

Uzņēmums patur tiesības laiku pa laikam pēc saviem ieskatiem mainīt šos nosacījumus, un izmaiņu gadījumā turpinot izmantot šo vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat visām šo noteikumu izmaiņām. Gadījumā, ja mūsu privātuma politikā veiksim kādas izmaiņas, mēs par to paziņosim mūsu vietnes sākumlapā, un citās svarīgajās mūsu vietnes lapās. Gadījumā, ja izmaiņas skars to, kā mēs izmantojam šīs vietnes apmeklētāju personu identificējošu informāciju, mēs par to paziņosim, nosūtot e-pasta ziņojumu vai pasta vēstuli tiem, kurus šīs izmaiņas skars. Jebkuras mūsu privātuma politikas izmaiņas tiks publicētas mūsu vietnē 30 dienas pirms to spēkā stāšanās. Tāpēc mēs jūs aicinām regulāri pārlasīt šo paziņojumu.

PIEGĀDES UN ATGRIEŠANAS NOSACĪJUMI

Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti laimdotas.lv mājas lapā. Lūdzu, izdrukājiet šīs lapas kopiju savai turpmākai atsaucei. 

Pieejamība

Visi mājas lapā atspoguļotie produkti ir pieejami uz pasūtījumu. Pasūtījuma izpildes termiņš ir līdz 10 nedēļām (atsevišķos gadījumos arī ilgāk), atkarībā no produkta tipa un izvēlētā apdares materiāla. Pirms pasūtījuma veikšanas mājas lapā, izvēlētā materiāla (audums / koks) toni, būtu vēlams apskatīt klātienē, mūsu birojā Kuldīgā.   

Preču apraksts

Mēs regulāri atjaunojam informāciju mūsu interneta vietnē un rūpējamies, lai visi nosacījumi un apraksti būtu aktuāli un atbilstu produktiem, kas izvietoti mūsu interneta vietnē. Mēs paturam tiesības noraidīt pasūtījumus, kad informācija par produktu ir nepareizi publicēta.

Izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Piegādes un uzstādīšanas izmaksas nav iekļautas produkta cenā. Tās aprēķina “Laimdotu” dizainers pasūtījuma apstrādes procesā. Izmaksas un piegādes laiks ir atkarīgs no piegādes adreses un mēbeļu apjoma, precīzāka informācija par piegādes nosacījumiem ir pieejama pie dizainera. Visi pasūtījumi un pieprasījumi tiek apstrādāti 7 darba dienu laikā pēc saņemšanas. 

Pasūtījums stājas spēkā (t.i. – uzsākta ražošana) tikai pēc avansa rēķina apmaksas. Avansa rēķinu nosūta dizainers uz klienta norādīto e-pasta adresi. Mājas lapā Laimdotas.lv noformētajam pasūtījuma pieprasījumam ir informatīvs saturs un tas netiek uztverts kā noformēts pasūtījums.

Atgriešanas politika

Jebkuru internetā iegādāto preci ir iespējams atgriezt 14 dienu laikā kopš pirkuma veikšanas datuma (neattiecas uz klātienē iegādātām un pasūtītām precēm, un pēc Pircēja vēlmēm pielāgotām precēm). Precei ir jābūt labā stāvoklī (nesabojātai), bez lietojamības pazīmēm. Kad mēs esam saņēmuši atgriezto preci (-es), ja prece (-es) ir labā stāvoklī, mēs atmaksāsim preces vērtību. Kompensācija tiks pārskaitīta 5 darba dienu laikā. Piegādes izmaksas par nevēlamas preces (-u) atdošanu netiek atmaksātas. Tāpat Jūsu sākotnējā pasūtījuma piegādes izmaksas (ja tādas bija) netiks atmaksātas.

MĒBELES PĒC PASŪTĪJUMA

Pasūtīšanas process soli pa solim

Mēbeļu un aksesuāru piemeklēšana paša spēkiem reizēm var būt gana nogurdinošs process, tāpēc iesakām to uzticēt mūsu specialistiem. Esam sagatavojuši  vienkāršu un saprotamu instrukciju, kas palīdzēs saprast realizēt mēbeļu projektu no idejas līdz pat uzstādīšanai kopā ar mums. Ja esi gatavs šim iedvesmojošajam ceļojumam, uzzini, kāds ir mēbeļu plānošanas un pasūtīšanas process soli pa solim! 

  1. Ideju un vēlmju apkopošana

Kā visas lielās lietas, arī mēbeļu projekts sākas ar ideju un vīziju. Sākuma posmā jāvelta laiks ideju ģenerēšanai. Smelies iedvesmu savai sapņu virtuvei, vai guļamistabai mūsu dizaineru realizētajos virtuves projektos! 

  1. Konsultācija ar dizaineru

Jo laicīgāk mēbeļu plānošanas procesā tiks iesaistīts dizainers, jo precīzāk un veiksmīgāk izdosies realizēt tieši tās vēlmes, kuras ir ieplānotas un iecerētas. Pat, ja mēbeļu pasūtīšana plānota vēl pēc laba laika, iesakām laicīgi kopā ar dizaineri ‘’salikt pa plauktiņiem’’ gan apkopotās idejas, gan termiņus, gan arī citus svarīgus aspektus, kas palīdzēs pieņemt veiksmīgāko lēmumu.

Dizaina konsultācija ir vienas stundas ilga virtuāla vai klātienes tikšanās ar profesionālu virtuves dizaineri, kuras mērķis ir palīdzēt sakārtot domas, smelties jaunas idejas, kā arī rast atbildes uz visiem būtiskajiem jautājumiem, arī tādiem, par kuriem, iespējams, līdz šim nebija iespējas aizdomāties.

Piesakies bezmaksas dizaina konsultācijai šeit.

  1. Virtuves projekta izstrāde

Mēbeļu projektēšana ir viens no atbildīgākajiem procesiem, iegādājoties mēbeles uz pasūtījumu. Izstrādātais projekta plāns tiešā mērā ietekmēs to, kāds būs jaunās virtuves gala rezultāts un to cik ērta būs to lietošana.

Mūsu izstrādātais mēbeļu projekts ietver detalizētas virtuves izmaksas, tehniskās skices, kurās redzami konkrēti mēri, gan arī izvēlētie materiāli, furnitūras komplektācija un aksesuāri.

Uzzini vairāk par virtuves projekta izstrādi šeit. 

  1. Dizaina detaļu pieslīpēšana

Mēbeļu dizainu veido daudzas dažādas un vienlīdz svarīgas nianses, kas ir noteicošas ērtai to lietošanai ilgtermiņā. Kad esi iepazinies ar dizainera sagatavoto projekta piedāvājumu, laiks pārrunāt un pieslīpēt detaļas – rokturus, darba virsmas materiālu, fasāžu toni un citus dizaina elementus, kā arī tehnikas un santehnikas komplektāciju. Šis patiesi ir radošākais mēbeļu pasūtīšanas posms, kurā tās sāk ieņemt pavisam konkrētas aprises. Mūsu dizaineri parūpēsies, lai virtuve harmoniski iekļautos kopējā mājokļa interjerā un būtu ērta, funkcionāla un gaumīga.

  1. Pasūtījuma noformēšana

Kad svarīgās detaļas un nianses noslīpētas un esi patiesi apmierināts ar mēbeļu projektu, tiek sagatavots līgums par mēbeļu izgatavošanu, kurā atrunāti apmaksas noteikumi un apmēri, piegādes termiņi un nosacījumi, mēbeļu montāžas kārtība un abu iesaistīto pušu atbildība. Papildus, mūsu dizainers izskaidros, kādi ir nākamie soļi pēc pasūtījuma nodošanas ražošanā.

  1. Virtuves izgatavošana un piegāde

Pēc mēbeļu projekta izstrādes un pasūtījuma veikšanas mūsu dizainers nodos mēbeļu projektu vienam konkrētam galdniekam, kas izgatavos visu Jūsu pasūtīto mēbeļu apjomu. Šī pieeja nodrošina, ka visas mēbeles būs izgatavotas pēc viena principa, tāpat mēbeļu dizainers nepārtraukti sekos līdzi Jūsu mēbeļu izgatavošanas procesam un informēs arī Jūs par mēbeļu ražošanas progresu.

Pirms virtuves piegādes, mēbeļu dizainers sazināsies ar Tevi, lai vienotos par ērtāko virtuves piegādes un uzstādīšanas laiku.